2006/Oct/01

ประาศ

ย้ายแหล่งกบดานใหม่ (จากการแอบย้ายมาแล้วพักนึง) ไปที่

http://zeraph.exteen.com

ถึงแบนเนอร์จะเป็นฮิกุราชิฯ หัวใจยังรักกิลตี้เกียร์ไม่เปลี่ยนแปลง~